top of page

מעל ומתחת מגולל את סיפורה של אישה המתבשרת, ביום ככל יום, על היותה חולה בסרטן. למן אותו הרגע, שרויה בצל הבשורה המטלטלת את חייה, היא מקיימת חשבון נפש נוקב ובלתי מתפשר, לטוב ולפחות טוב, עם עברה, משפחתה, קרוביה ובעיקר עם עצמה. הגידול הסרטני, שתחילה נדמה כי הוא הגיבור הראשי במחזה פרטי, נדחק אט אט הצידה, פיסקה אחר פיסקה, גילוי לב אחר גילוי לב, מפנה את מקומו לגידול האחר, זה המתפשט בנפשו של אדם החל מילדותו, לאורך חייו הבוגרים, אירוע אחר אירוע, פצע אחר פצע, צלקת אחר צלקת, מתפשט ואינו חדל, כמו נשימה חיה, כמו מרווח מת בין נשיפה לשאיפה.
- ערן בדינרי

הספר הדיגיטלי - מעל ומתחת

32.00 ₪מחיר
    bottom of page