top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תIrit Lerner

רק ילדת טבע תודה רבה


אנשים מתבלבלים כשחושבים שאני ילדת אור ואני בכלל ילדת טבע. ויש הבדל.

לא בחרתי להשפיע או להוות השראה. האמת מעצבן אותי להיות השראה. מעדיפה להיות הכוח שמייצר משהו אמיתי. מעדיפה להיות בולדוזר. השראה זה משהו אמורפי שבא והולך, כמו ״מחשבה חיובית״ המשפט הכי מעצבן אותי שיש. בסדר, אז חשבתי ואז מה? נוצר שינוי אמיתי לאורך זמן? לא.

השראה לא שווה גרוש אם אינה מניעה ממקום א' למקום ב'. הנעה, לא מגיעה ממני, היא חייבת לבוא מכן ומכם. רק שכשתפעלו לשינוי? אז אני מוכנה לשמוע שהייתי השראה לפעולה. אחרת אלה סתם מילים.

בשבוע האחרון אני ממש בדיכאון עקב המצב בארץ. אני מקבלת סוג של ביקורת על כך שאני אמורה להיות אור ואהבה ותדר גבוה, כי זה תפקידי מעצם היותי עוסקת בתדרים ובחשיבה פילוסופית ואינטליגנציה רגשית.

אני מודיעה בזאת חגיגית שתפקידי היחיד הוא להיות הטבע - לחיות כמו הטבע, להתנהג כמו הטבע וללמד את דרך הטבע של הטבע. אם לא הבנתם זאת עד עכשיו, אז בבקשה אני מסבירה שוב.

הטבע – הוא הכול, נכון? יש בו מחזוריות של אור, חושך, הדרך לאור והדרך לחושך. יש עונות שנה -חום, קור וכל מה שביניהם. יש צמיחה, נבילה, חיים ומוות וכל מה שביניהם.

זה? הטבע של המחזוריות.

אני- הביטוי של הטבע המחזורי, ברגשות, במחשבות, בתפיסת עולמי ובהתנהגות שלי.

כלומר- כל רגש הוא רלוונטי. אין רגש "לא נכון". אני לא צריכה שילמדו אותי איך לשמר את התדר. אחרת בשביל מה אני צריכה קולנים עם תדרים? כי כל הזמן אני יוצאת משיווי המשקל והחיפוש אחרי שיווי המשקל עבורי? משמעותו – לחיות; לשמוח, לכאוב, לצחוק, לבכות, לכעוס ולסלוח וכן הלאה.

התדר הוא הטבע, גם התדר לא תקוע במקום אחיד או במצב אחיד. גם לו יש ימים זכים ואחרים עכורים שמושפעים מכל מה שמגיע מבחוץ ומבפנים כי מה לעשות – לא על הכול אני אחראית.

אם לקחתי איזה שהוא תפקיד? זה תפקיד לימוד הטבע. לכן אני אומרת – כל רגש הוא טבעי. אז בבקשה אל תגידו לי מה תפקידי. בתוכי אור וחושך וכל עונות השנה וכל מה שבין לבין. זה הטבע שלי. ורק ככה אני רוצה לחיות. אז אם אני עכשיו בדיכאון אמיתי? זה הטבע שלי. הכול מחזורי וגם זה יעבור כמו הרעש הגדול סביבי.

יש בתוכי אפלה של שואה, של מתים, של מלחמות, של מוות של אנשים אהובים, מולדת שלקחה תפנית מנוגדת לכל מה שחונכתי אליו. אני כואבת כי כואב לי. הכי טבעי לכאוב, הכי טבעי לבכות – בין שזה על עצמי או על אחרים. גל כזה או גל אחר הוא גל. עולה יורד ממשיך לזרום.

ויש בתוכי גם אור גדול של אהבה ושמחה ואופטימיות ונדיבות.

רק לא היום.

וזה בסדר.


159 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page